Displaying 321 - 360 of 1764
S. No. Membership Number Membership Type Name Qualification Country
321 194 Dr Vaibhav Rastogi MBBS MHM [pursuing]
322 195 AMAHA Dr V B AWASTHI DPH (CAL)
323 195 Ms Swati Sharan B.E. MHM [pursuing]
324 196 Dr Sandeep Kumar BDS MHM [pursuing]
325 196 AMAHA Dr ASHWANI KUMAR MBBS
326 197 AMAHA Dr RABINDER RATTANPAL MBBS
327 198 MAHA Dr ASHOK KAUSHIK MBBS
328 198 Dr K. Ananth Kini MBBS MHM [pursuing]
329 199 AMAHA Dr PRATAP KUMAR MIDHA MBBS
330 200 Dr Raj Kumar MBBS MHM [pursuing]
331 200 AMAHA Dr P R SEMWAL MBBS
332 201 AMAHA Dr RAM BILAS MISHRA MBBS
333 201 Dr Shiney George Thomas BDS MHM [pursuing]
334 202 MAHA Dr NALINI KAUL MBBS, MHA AIIMS India
335 203 AMAHA Dr SUNIL DHAR MBBS
336 203 SAMAHA Dr Gloria Varghese B Path MHM [pursuing] India
337 204 SAMAHA Mr B. Dhanisha MHM MHM [pursuing] India
338 204 AMAHA Dr BENI MADHAV MA DIP PMIR
339 205 AMAHA Dr ABDUL RASHEED KULOO MBBS DPH
340 205 SAMAHA Ms Pallavi Kadari MDHM MHM [pursuing] India
341 206 MAHA Dr HEM CHANDRA MBBS, MHA (MD-HA), MBA, MPhil(HHM), Ph.D FIMA, FIMSA, FAHA MNAMS, MNASc AMT India
342 206 SAMAHA Ms Priyanka Khanna B Com India
343 207 MAHA Dr A J CHANDRAN MBBS
344 207 SAMAHA Ms M.Elizabeth Malathi MHM[Pursuing]
345 208 SAMAHA Dr JIMIT D PATHAK MBA India
346 208 AMAHA Dr CHANDRA KANT SHARMA MS
347 209 AMAHA Dr R K BHASKAR MBBS
348 209 SAMAHA Mr QAMAR RAES HOSSAIN BSC. Biotechnology HossainC/o Dr Talib Hussain India
349 210 AMAHA Dr NEELAM BHARDWAJ MBBS
350 210 SAMAHA Dr KRISHAN KANT VASHISTHA BDS India
351 211 MAHA Dr AJIT SINGH MBBS
352 211 SAMAHA Dr AMIT CHOPRA MBBS India
353 212 SAMAHA Dr AMRIT KAUR BDS India
354 212 MAHA Dr S L MAHAJAN MBBS
355 213 SAMAHA Dr PANKAJ MITTAL MBBS DNB H & HA PGDMLE PGC QMAC CERTIFIED INTERNAL AUDITOR NABH LEAN MANAGEMENT BRONZE India
356 214 MAHA Dr A K AGARWAL MBBS
357 214 SAMAHA Dr ARUN KUMAR MEHLA BAMS India
358 215 AMAHA Dr P B R SWAMI MBBS
359 216 MAHA Dr AMAL JAVA MBBS
360 217 AMAHA Dr F S MIRZA MBBS

Pages