S. No. Membership Number Membership Type Name Qualification Country
1 167 MAHA Dr K G SHARMA MBBS
2 168 AMAHA Dr NARENDRA SHARMA MBBS
3 168 Ms Remya Radhakrishnan MBA (Pursuing)
4 169 Dr Shalini Chawla MBBS
5 169 AMAHA Dr P C BAROOAH MBBS
6 170 AMAHA Mr DINESH BHARDWAJ B.ARCH
7 170 Mr Ajeet Kumar Rai B.Tech MBA[HCM] Pursuing
8 171 Mr Rajesh Kumar Mehta B. PHARMA
9 172 Dr Ravish Manchanda BPT
10 174 Dr Rakesh N. Patel BHMS
11 175 Dr Sadab S. Boghani BHMS
12 176 MAHA Dr A L SHARMA MBBS
13 177 Dr Sachin S. Desai BHMS
14 177 MAHA Mr Sellaraj John MA
15 179 Dr Hirenkuamr V. Baraniya BHMS
16 179 AMAHA Dr ANIL VERMA MBBS
17 180 MAHA Dr BIRESHWAR PRASAD MBBS
18 181 MAHA Dr R K CHATURVEDI MBBS
19 181 Mr Brahmbhatt Bijal Hasmukhbhai BPT
20 182 Dr . Manisha B. Thakkar BHMS MHM [pursuing]
21 182 MAHA Mr K DASS B.COM
22 183 Dr Janakkumar Babubhai Kataria BHMS
23 184 AMAHA Dr RAJAB MISHRA MBBS
24 185 MAHA Dr SUJAN AGRAWAL MS [GEN SURG]
25 186 SAMAHA Dr . Chirag N. Tailor BHMS India
26 186 MAHA Dr ANIL PATRA MBBS, DH&HM India
27 187 AMAHA Dr ISMAIL HUSSAIN MBBS
28 188 AMAHA Dr DAVE DURDANT C. MBBS
29 188 Dr M Sowribala MBBS MHM [pursuing]
30 189 Dr Rekha Subramaniyam MBBS
31 189 AMAHA Dr MADHU MATHUR MBBS
32 190 Ms yamuna Mathew B.P.T
33 190 MAHA Dr DINESH JOSHI MBBS
34 191 Dr payal puri MBBS MHM [pursuing]
35 191 AMAHA Dr VEENA SAHAY MBBS DH&HM
36 192 AMAHA Dr PRAKASH GUPTA MBBS
37 193 AMAHA Dr P L MEHTA MBBS
38 193 Dr Vidhi Gandhi BDS MHM [pursuing]
39 194 AMAHA Dr ASHOK GUPTA MBBS
40 194 Dr Vaibhav Rastogi MBBS MHM [pursuing]

Pages