S. No. Membership Number Membership Type Name Qualification Country
1 168 Ms Remya Radhakrishnan MBA (Pursuing)
2 168 AMAHA Dr NARENDRA SHARMA MBBS
3 169 AMAHA Dr P C BAROOAH MBBS
4 169 Dr Shalini Chawla MBBS
5 170 AMAHA Mr DINESH BHARDWAJ B.ARCH
6 170 Mr Ajeet Kumar Rai B.Tech MBA[HCM] Pursuing
7 171 Mr Rajesh Kumar Mehta B. PHARMA
8 172 Dr Ravish Manchanda BPT
9 174 Dr Rakesh N. Patel BHMS
10 175 Dr Sadab S. Boghani BHMS
11 176 MAHA Dr A L SHARMA MBBS
12 177 Dr Sachin S. Desai BHMS
13 177 MAHA Mr Sellaraj John MA
14 179 AMAHA Dr ANIL VERMA MBBS
15 179 Dr Hirenkuamr V. Baraniya BHMS
16 180 MAHA Dr BIRESHWAR PRASAD MBBS
17 181 Mr Brahmbhatt Bijal Hasmukhbhai BPT
18 181 MAHA Dr R K CHATURVEDI MBBS
19 182 Dr . Manisha B. Thakkar BHMS MHM [pursuing]
20 182 MAHA Mr K DASS B.COM
21 183 Dr Janakkumar Babubhai Kataria BHMS
22 184 AMAHA Dr RAJAB MISHRA MBBS
23 185 MAHA Dr SUJAN AGRAWAL MS [GEN SURG]
24 186 SAMAHA Dr . Chirag N. Tailor BHMS India
25 186 MAHA Dr ANIL PATRA MBBS, DH&HM India
26 187 AMAHA Dr ISMAIL HUSSAIN MBBS
27 188 AMAHA Dr DAVE DURDANT C. MBBS
28 188 Dr M Sowribala MBBS MHM [pursuing]
29 189 Dr Rekha Subramaniyam MBBS
30 189 AMAHA Dr MADHU MATHUR MBBS
31 190 Ms yamuna Mathew B.P.T
32 190 MAHA Dr DINESH JOSHI MBBS
33 191 Dr payal puri MBBS MHM [pursuing]
34 191 AMAHA Dr VEENA SAHAY MBBS DH&HM
35 192 AMAHA Dr PRAKASH GUPTA MBBS
36 193 AMAHA Dr P L MEHTA MBBS
37 193 Dr Vidhi Gandhi BDS MHM [pursuing]
38 194 Dr Vaibhav Rastogi MBBS MHM [pursuing]
39 194 AMAHA Dr ASHOK GUPTA MBBS
40 195 AMAHA Dr V B AWASTHI DPH (CAL)

Pages