Copyright © 2010 Apycom jQuery Menus
Consultancy> List of Consultant

LIST OF CONSULTANTS: AHA MEMBERS:INVOLVED IN NABH CONSULTANCY WORK

NABH ASSESSOR

Surg Rear Admiral [Retd.] V K Singh, VSM,  retd.

 

Surg Capt (Retd.) N A Khan, VSM, retd.

Professor A K Agarwal,     

Maj Gen (Retd.) Ashim Chakravarti, AVSM, retd.

Maj Gen (Retd.) M Srivastava, VSM Retd.

 

Brig Pawan Kapoor

Dr. Sidhartha Satpathy

Col S K M Rao

Dr. Aarti Verma

Gp Capt (Retd.) M G Ajmani,

 

Dr. (Col) R N Basu        

Dr. S C Marwah,

Dr. Ashish K Gupta

Brig K S Bhatnagar

 

Lt Col S K Joshi

Vishal Indrukhya

Dr. Reena Kumar,

Dr. Usha Khurana

Dr. Mrinalini Misra

Dr. Hem Chandra

 

Dr. Yashpal Sharma

Dr. Akash Sud

Dr. Mrs Vijay Agarwal

Dr. Sheetal Singh

 

Dr. Anoop Daga

Dr. Mrs T Parvathi Banu

Mrs. Manju Nandi

 

Dr. P H Mishra

Dr. Anubha Agarwal      

Surg Capt Sanjeev Sachdeva,

Dr. Neeraj Bedi

Dr. A K Kahndelwal 

     

Dr. B N Rajeeva

Dr Garima Maheshwari

J S Guleria

Dr. Vipin Rastogi

 

Brig KBNS Dod

Dr. Naveen Chugh

 

Dr.Rekha Batura

Col S D Behra

Wg Cdr Ashutosh Sharma

Col Tommy Varghese

Sh. Satish Kumar

Mr. Santosh Kumar 

      

Dr. Tushar Chawla        

Ms Sheenu Jhawar       

Dr Sunil Chandwani      

Dr. Sanjay Agarwal    

   

Dr. Selleraj David

Dr. Anil Chilmuntha

Dr. Sharda Jain

Dr. Laila Willson 

     

Dr.Jyoti Mishra

Dr. Neha Agrawal

Dr. Vandana Garg

Dr. Yogesh Agarwala

 

Dr. Nikhil Mishra

Dr.Hema Lal     

Dr. Basant Gupta

Dr. Rajiv Kapur

 

Dr. Archana Bajaj

Dr. Sudhir Sharma

Dr. Ashok Kumar Rana

Dr. G. Kaushalaya

 

Dr. Sangeeta Dash

 

 

 

NABH ATTENDED

Dr. (Col) C D Gautam

Dr. Sudhakar Manav

Dr. Poonam Rajput

Dr. B.S. Dhillon

 

Dr. Vasundhra Hegde

Dr. Sunil K Jain

Ms Surabhi Malhotra

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forgot your password?