ANNEXURE -I- LIST OF ADVISORY BOARD 2020-2022
SL. NO NAME MEMBERSHIP  NO
1 Maj Gen (DR) M Srivastava, VSM** Retd. FM
2 Surg Capt N A Khan, VSM Retd, MAHA 1
3 Surg Rear Admiral VK Singh, VSM Retd MAHA 7
4 Col (Dr) R N Basu, Retd. MAHA 39
5 Prof Shakti Kumar Gupta MAHA 47
6 Lt. Gen N K Parmar, PVSM,AVSM,Vr C, VSM MAHA 48
7 Dr A K Gupta  MAHA  75
8 Dr.Jasbir Singh  MAHA 80
9 Maj Gen (DR) R K Garg, AVSM Retd MAHA 122
10 Lt Col (Dr) Dayakar Thota, Retd  MAHA 125
11 Dr. A K Nagpal MAHA 164
12 Col (DR) R K Chaturvedi, Retd  MAHA 181
13 Dr. D C Joshi  MAHA 190
14 Dr. Amal Java  MAHA 216
15 Dr. Anjan Prakash MAHA   220
16 Col S K M Rao MAHA  232
17 Air Marshal  Pawan Kapoor, AVSM, VSM Retd MAHA 241
18 Dr. Rajiv Kumar Jain MAHA  275
19 Maj Gen (Dr) Sunil Kant, VSM MAHA 316
20 DR Jane Ralte  MAHA 356
21 Col (Dr) M Dayanand, Retd. MAHA 473
22 Dr. Waseen Qureshi  MAHA 493
23 Dr. Saleem Ur Rehman MAHA 497
24 Col (Dr) Sajal Sen, Retd. MAHA 879
25 Dr. R. Chandrashekhar  MAHA 897
26 Dr Nagendra Swami  MAHA 904
27 Dr. Minnie Bodhanwala  MAHA 1029
     
  NON AHA MEMBERS & EXPERTS  
1 Prof. Harshad Thakur  Non member
2 Dr.  S. Venkataramanaiah, Ph.D   Non member
3 Dr.G.V.R.K.Acharyulu,  Non member
4 Prof Dr. Rajesh Chandwani  Non member